Tato doména (poradnaprorodinu.cz)
nesouvisí
s poskytovatelem sociálních služeb
Střediskem sociální prevence Olomouc, p. o.,
pracoviště Poradna pro rodinu Olomouc.
 
Nabídka:
Máte-li zájem o užívání této domény nebo máte zajímavý komerční nápad na její využití (ne pro účely sociální služby), pište na nabidka@poradnaprorodinu.cz.